Våra Tjänster


Rivningar
Vi utför rivningar av såväl villor, ladugårdar som industribyggnader på ett miljöanpassat sätt. Vi tar tillvara på allt från befintliga inventarier till gammalt byggmaterial som kan återanvändas.


Industristädning
Vid flyttning eller omlokalisering av verksamheter hjälper vi till med både demontering, städning och anpassning till de nya förutsättningar som skall gälla.


Snickeriarbeten
Vi utför vi snickeriarbeten, ombyggnationer och renoveringar.


Entrepenad
Vi utför hela hela entreprenader. Kontakta Cleas Marting.